Zilverzand

Zilverzand, ook wel kwartszand of siliciumzand genoemd, heeft een zeer hoge zuiverheid. Dit wil zeggen een zeer laag ijzer- en aluminiumgehalte. Het zand heeft een wit-lichtgrijze kleur omdat het vrijwel geheel uit kwartszand (wit mineraal) bestaat. Zilverzand wordt gebruikt in de chemische industrie, glasproductie en de productie van mortel. Ook wordt het gebruikt om kunstgras in te zaaien op bijvoorbeeld sportvelden en als bodembedekking van volières.

Levermogelijkheden  

Verpakking  
   
20KG Bags

 

Losgestorte vracht(en)

 

Vraag uw prijs aan voor dit product!

Bent u een vakhandelaar en wilt u graag meer weten over dit product en de prijs ervan weten? Vul dan onderstaan formulier in en wij nemen contact met u op. Gaat het om een specifieke hoeveelheid, formaat, project of werk, specificeert u dit dan in uw aanvraag.